Nainen, elintavat ja hedelmällisyys

tammi 15, 2020

Hedelmällisyyteen vaikuttavat monet tekijät, kuten ikä, elintavat, päihteiden käyttö ja krooniset sairaudet. Nämä tekijät tulisi ottaa huomioon raskautta suunnitellessa ja selvittää mihin voi itse vaikuttaa.

Ikä ja hedelmällisyys

Ikä on tärkein naisen hedelmällisyyteen vaikuttava yksittäinen tekijä. Hedelmällisin ikä tulla raskaaksi on naisilla 18–25 vuotta ja miehillä alle 35 vuotta. 

Hedelmällisyys alkaa laskea selvemmin 30 ikävuoden jälkeen, ja 35-vuotiaan mahdollisuudet tulla raskaaksi ovat merkittävästi aiempaa pienemmät. Tämä koskee sekä naisia että miehiä.  Yli 40-vuotiaalla naisella raskaustodennäköisyys on jo selkeästi laskenut. Iän mukana myös keskenmenoriski kasvaa.  Iän mukanaan tuomaa hedelmällisyyden laskua ei voi itse säädellä muuten, kuin tupakoinnin lopettamisella. Tupakoivilla naisilla on todettu vaihdevuosi-iän varhaistuminen jopa muutamalla vuodella.

Paino

Painonhallintaan kannattaa sekä naisen että miehen kiinnittää huomiota, sillä sekä yli- että alipaino heikentävät hedelmällisyyttä. Normaali painoindeksi on 19–25.

Naisilla ylipainoon liittyy usein ovulaatiohäiriöitä, jotka voivat korjaantua pienelläkin painon pudotuksella. Jo 5–10 prosentin painon lasku tuo terveyshyötyjä sekä parantaa raskauden alkamisen mahdollisuutta. Ylipaino lisää keskenmenoriskiä sekä suurentaa raskaudenaikaisia riskejä, kuten raskausdiabeteksen, kohonneen verenpaineen tai raskausmyrkytyksen sekä sikiön rakennepoikkeavuuksien riskin kohoamista. Painoindeksin optimointi parantaa lapsettomuushoitojen tuloksia ja vaikuttaa hoitosuunnitteluun. Hoidoissa tarvittavat lääkeannokset ovat normaalipainoisella yleensä pienempiä, jolloin sivuvaikutusten riski pienenee.

Alipaino ja liian runsas liikunta huonontavat raskauden alkamista ja lapsettomuushoitojen onnistumistodennäköisyyttä. Syömishäiriöisillä naisilla (myös normaalipainoisilla) on enemmän kuukautishäiriöitä ja keskenmenoja. Syömishäiriöt saattavat altistaa sikiön kasvun hidastumiseen, vastasyntyneen pienipainoisuuteen, ennenaikaisuuteen, keisarileikkauksiin ja synnytyksen käynnistykseen. Ennen lapsettomuushoitoja syömishäiriöt pitää hoitaa ja paino saada normaalialueelle. Toipuminen syömishäiriöstä voi viedä vuosia.

Tupakointi ja alkoholi

Tupakointi on erittäin suuri terveysriski, ja sillä on monenlaisia haitallisia vaikutuksia terveyteen ja lisääntymiseen. Naisen runsas alkoholin käyttö voi hankaloittaa raskaaksi tulemista, aiheuttaa enemmän keskenmenoja ja huonontaa koeputkihedelmöityshoidon onnistumista. Jos alkoholin käyttö lopetetaan, raskaaksi tulo helpottuu.

Raskausyrityksen ja viimeistään raskauden aikana suositellaan alkoholin käytöstä pidättäytymistä.

Alkoholiannosten määrälle ei voi antaa turvar​ajaa eli jo pienikin alkoholimäärä voi aiheuttaa sikiövaurioita. Pahimmillaan jatkuva, runsas raskaudenaikainen alkoholinkäyttö voi johtaa lapsen alkoholioireyhtymään, eli FAS-oireyhtymään, johon voi liittyä muun muassa kasvun viivästymistä, älyllistä jälkeenjääneisyyttä, käyttäytymisongelmia sekä pään ja kasvojen poikkeava ulkonäkö.