COLIFE -TUTKIMUS

Mistä tutkimuksessa on kyse?

COLIFE-tutkimus on kansainvälisestikin uraauurtava motivoivaan haastatteluun ja yksilölliseen elämäntapaohjaukseen perustuva ja uusinta suomalaista terveysteknologiaa hyödyntävä interventiotutkimus, jonka tavoitteena on selvittää intervention tehokkuutta lapsettomuuden hoidossa sekä lapsettomuusparien ja heidän jälkeläistensä pitkäaikaisessa terveydessä.

COLIFE – tutkimus toteutetaan Helsingin Yliopistollisen sairaalan Naistenklinikan lisääntymislääketieteen yksikössä osana lapsettomuushoitoja. Tutkimuksen tavoitteena on ohjata pariskuntia muutokseen terveyskäyttäytymisessä fyysisen aktiivisuuden, liikunnan, ravitsemuksen, unen ja palautumisen suhteen. Tutkimuksessa tarkastellaan intervention vaikutusta hedelmöityshoitoihin, keskenmenojen määrään, raskausajan komplikaatioiden esiintyvyyteen, synnytystapaan ja vastasyntyneiden terveyteen. Lisäksi seurataan muutoksia veren sokeritasapainossa ja rasvaprofiilissa sekä kehonkoostumuksessa. Lisäksi seurataan muutoksia veren sokeritasapainossa ja rasvaprofiilissa sekä kehon koostumuksessa. Tutkimuksen avulla saadaan kerättyä sekä pariskuntien että jälkeläisten osalta tietoa elämäntapojen vaikutuksiksta pitkäaikaista seurantaa varten. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on myös implementoida toimintamalli osaksi rutiininomaisia lapsettomuushoitoja kliiniseen hoitotyöhön HUS:n naistenklinikalla.

Tutkimus toteutetaan seurantatutkimuksena Helsingin yliopistollisen sairaalan naistentautien ja synnytysosaston eli Naistenklinikan lapsettomuusklinikalla, jossa 402 Naistenklinikan lapsettomuushoitoihin hyväksyttyä pariskuntaa rekrytoidaan mukaan tutkimukseen. Edellytyksenä tutkimukseen valitsemiselle on, että vähintään toisella pariskunnasta painoindeksi on yli 27. Puolet tutkimuskelpoisuuden täyttävistä satunnaistetaan interventioryhmään ja puolet kontrolliryhmään. Tutkimuksen alkaessa ja 3kk, 6kk ja 12 kk kohdalla tutkimukseen osallistuville tehdään seurantamittauksia ja kerätään biologisia näytteitä. 

Suomessa joka kuudes pari kärsii lapsettomuudesta. Helsingin Naistenklinikkahoitaa vuosittain n. 1000 uutta lapsettomuudesta kärsivää pariskuntaa. Heistä n. 33% on ylipainoisia (BMI> 25) ja 11,5% lihavia (BMI > 30). Äidin ylipaino ennen raskautta ja suuri painonnousu raskauden aikana lisäävät lapsen riskiä sairastua lihavuuteen, diabetekseen ja metaboliseen oireyhtymään jopa jo lapsuudessa. Äidin lisäksi isän ylipaino liittyy jälkeläisen suurentuneeseen rasvakudoksen määrään sekä epäsuotuisaan kardiometaboliseen riskiprofiiliin, joten molempien vanhempien elämäntavoilla on suuri merkitys sekä raskaaksi tuloon, raskausaikaan että syntyvän lapsen terveyteen pitkälle aikuisuuteen.

Yhteydenotto

Millaista sisältöä haluaisit tutkimussivustollemme?

 

13 + 12 =

Colife -tutkimus

Helsingin yliopistollinen sairaala
Naistenklinikka
Lisääntymislääketieteen yksikkö