COLIFE -TUTKIMUS

Mistä tutkimuksessa on kyse?

Suomessa joka kuudes pari kärsii lapsettomuudesta. Helsingin Naistenklinikka hoitaa vuosittain n. 1000 uutta lapsettomuudesta kärsivää pariskuntaa. Heistä noin kolmannes on ylipainoisia. Ylipaino heikentää lapsettomuushoitojen tuloksia. Äidin ylipaino ennen raskautta sekä suuri painonnousu raskauden aikana lisäävät lapsen riskiä ylipainoon ja siihen liittyviin sairauksiin. Äidin lisäksi isän ylipainollakin on merkitystä sekä lapsettomuushoitojen onnistumiseen että lapsen myöhempään terveyteen.  

COLIFE-tutkimus on lapsettomuudesta kärsiville pareille suunnattu elintapainterventiotutkimus, joka toteutetaan Helsingin Yliopistollisen sairaalan Naistenklinikan lisääntymislääketieteen yksikössä osana lapsettomuushoitoja. Elintapainterventio tarkoittaa tutkittaville omaa valmentajaa, jonka kanssa pyritään löytämään ajankohtaiset elintapoihin liittyvät muutostarpeet ja -toiveet sekä löytämään keinot muutoksen toteuttamiseen. Avainsanoja valmennuksessa ovat motivoiva haastattelu ja yksilöllisyys, ja elintapoja pohditaan liikunnan, ravitsemuksen sekä unen ja palautumisen näkökulmista. Interventio kestää 3-4kk, ja se toteutetaan ennen ensimmäistä käyntiä lapsettomuuspoliklinikalla. Tutkimuksesta saatavan tiedon avulla selvitetään intervention tehokkuutta lapsettomuuden hoidossa (erilaisten lapsettomuushoitojen tarve, onnistuneet hoidot eli syntyneet lapset) sekä sen vaikutuksia raskausajan komplikaatioiden esiintyvyyteen ja vastasyntyneen terveyteen. Yksi tutkimuksen osa-alueista syventyy epigenetiikkaan eli ympäristön vaikutuksiin geenien toiminnan säätelijöinä. Äidin raskauden aikainen terveys ja hyvinvointi luovat kohtuun kasvuympäristön, jolle sikiön geenit reagoivat. Myös isän elintavoilla näyttäisi olevan epigeneettisiä vaikutuksia. Osana tätä selvittelyä tutkimuksessa tullaan seuraamaan syntyneiden lasten terveyttä nuoruusvuosiin asti.

Mikäli elintapainterventio osoittautuu tehokkaaksi ja toimivaksi, tavoitteena on liittää se pysyväksi osaksi lapsettomuushoitoja siihen soveltuville pareille.

Tutkimustietoa tiiviissä paketissa

Suunniteltu tutkittavien määrä: 780 paria kolmen vuoden aikana

Tutkittavat: poimitaan Naistenklinikalle lähetetyistä lapsettomuuspareista, joissa naisen painoindeksi ylittää 27.

Tutkimusasetelma: satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, eli tutkimukseen mukaan lähtevät parit arvotaan interventioryhmään ja kontrolliryhmään.

Interventio: Interventioryhmä osallistuu neljään videovalmennukseen.

Tutkimukset: Kaikilta osallistujilta molemmista ryhmistä mitataan kehon koostumus, tutkitaan sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan sekä epigeneettisiä laboratorionäytteitä, ja he täyttävät kyselykaavakkeita.

Oura-sormus: joka neljäs pari sekä interventio- että kontrolliryhmässä saa arvonnan perusteella käyttöönsä Oura-sormukset 6kk ajaksi. Kontrolliryhmä ei näe sormuksen tuottamaa tietoa ensimmäisen 3-4kk aikana. 

Interventiotutkimukset ovat mittavia projekteja, ja COLIFE-tutkimuksen tuloksia on odotettavissa n. 4-5 vuoden kuluttua. Ne tullaan esittämään näillä Colife.fi sivuilla.

 

Yhteydenotto

Millaista sisältöä haluaisit tutkimussivustollemme?

 

8 + 9 =

Colife -tutkimus

Helsingin yliopistollinen sairaala
Naistenklinikka
Lisääntymislääketieteen yksikkö